Beszédtechnika tanítás

 

Hogyan tanítok?

 

Munkámat Montágh Imre, Hernádi Sándor, Thoroczkay Miklósné Kövesi Lucia, valamint Subosits István könyvei segítik.

Egyéni óráim során az első alkalom ingyenes, melyen beszédállapot felmérést végzek, ami után megbeszéljük az erősségeket és a fejlesztendő területeket. Ez alapján egyénre szabott menetrend szerint fejlesztem növendékeimet.

 

Az órák egymásra épülő gyakorlatokból, gyakorlatsorokból állnak, melyek segítségével elsajátítható a kívánatos légzés, hangadás, artikuláció, kiejtés, szövegértés, hangerő, beszédtempó, és koncentráció. Munkám során folyamatos visszajelzést adok az egyén órai munkájáról és fejlődéséről.

 

A beszéd fejlesztése – az idegen nyelv tanulási folyamatához hasonlóan – hosszabb távú együttműködést, szakmai kontrollt és rendszeres gyakorlást kíván. Az otthoni gyakorlást segítendő személyre szabott órarendet alakítok ki mindenki számára.

Óráim a komoly munka mellett gyakran játékos formában ösztönzik és segítik növendékeimet a folyamatos fejlődésben.

 

Csoportos foglalkozásoknál, az egyéni órákhoz hasonló felépítés mellett ki tudjuk használni a páros és csoportmunka előnyeit is.

 

Üzleti tréningjeim során az adott kereteken belül elsajátíthatóak a helyes légzés alapjai, javaslatot teszek a szükséges egyéni beszédfejlesztésre, és a mindennapokban használható bemelegítő beszédgyakorlatot tanítok meg. Ezt követően lehetőség van egyéni konzultációra, kísérésre.